Domenii de Produse

Programul de screening maternal (RQ9137)

Dimensiunea kit-ului: 12 x 1 ml

Frecventa: Raportare lunara(12 probe pe an)

Parametrii:

AFP

free beta hCG

total hCG

Inhibin A

PAPP-A

Estriol neconjugat